Vogelschroten / vogelwering plaatsen

Vogelwering plaatsenAls vogels hun nesten gaan maken onder de dakpannen, heeft dat verschillende gevolgen, zoals vogelpoep en nestmateriaal op de stoep. De vogels maken zelfs gaten in het dakbeschot om dit als nestmateriaal te gebruiken.
Dit is eenvoudig op te lossen door het plaatsen van vogelschroten. Deze worden tussen de dakgoot en de dakpannen bevestigd.